WTA intern. / Nl-Vl

WTA INTERNATIONAAL EN WTA NL-VL

De WTA is een in het verenigingsregister te München ingeschreven internationale vereniging, die in regionale groepen onderverdeeld is. De vereniging is erkend als vereniging tot algemeen nut.

In de loop van ruim twintig jaar heeft de WTA zich tot een internationaal platform ontwikkeld. Er zijn leden in diverse Europese landen, die in regionale groepen zijn georganiseerd.

De WTA Nederland - Vlaanderen is in het vereniginsregister te Delft ingeschreven als regionale vereniging onderdeel van de WTA internationaal.

 

Leden

Wetenschappers en praktijkmensen kunnen gewoon lid worden.

Bedrijven, overheden en onderzoeksinstituten kunnen ondersteunend lid worden.

 

Doelen

Doelen van de regionale groepen zijn:

  • Organiseren van studiedagen en gesprekken tussen eskundigen in de eigen taal.

  • Onderhouden van contacten met onderzoeksinstituten en diensten voor monumentenzorg.

  • Inbrengen van relevante thema’s bij de werkzaamheden in de aandachtsgebieden.

  • Technische Leidraden aanpassen aan de specifieke omstandigheden en vertalen in de eigen taal.